مشخصات فایل پاورپوینت بهره وری و تجزيه و تحليل آن در سازمانها

مشخصات فایل پاورپوینت اصول و مفاهیم بازاريابي اجتماعي در حوزه آموزش سلامت

مشخصات فایل پاورپوینت چگونه خبر بد را به والدين بدهیم؟

مشخصات فایل پاورپوینت بررسی آزمون هاي ادراکي ـ حرکتي و رواني ـ حرکتي

مشخصات فایل پاورپوینت اوتیسم

مشخصات فایل پاورپوینت راههاي پيشگيري از سوانح و حوادث

مشخصات فایل پاورپوینت نگرش

مشخصات فایل پاورپوینت خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت

مشخصات فایل پاورپوینت خلاصه کتاب ریاضیات پایه لیدا فرخو دانشگاه پیام نور

مشخصات فایل پاورپوینت استرس يا اضطراب

پاورپوینت آسيب هاي اجتماعي با تاکید بر شبکه های اجتماعی

پاورپوینت استرس شغلی

پاورپوینت کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت خانگی

پاورپوینت ارتباط موثر و مهارتهاي مذاكره

پاورپوینت مديريت استرس

پاورپوینت آشنايى با نرم افزار SPSS

پاورپوینت زندگی عاری از خطر ( آسیب های عمدی و غیرعمدی )

پاورپوینت به اين 22 دليل سيگار نكشيد

پاورپوینت آسیب فضای مجازی

پاورپوینت کارگاه آموزشی اختلالات جنسی